flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказом

Волинського апеляційного суду

від 14.04.2020  № 01.11/14

 

ПРАВИЛА

поведінки у приміщенні Волинського апеляційного суду

 

 

  1. Загальні положення

Правила розроблені згідно з нормами діючого законодавства, регламентуючими відправлення правосуддя судами України, у відповідності до Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 30 січня 2020 року № 43/61, Правилами пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду, затвердженими наказом голови суду від 18 лютого 2020 р. № 01.11/6 ( далі – Правила пропуску до суду), а також іншими нормативно - правовими актами.

  1. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Під приміщенням суду розуміється окремо розташована будівля або частина будівлі, у якій знаходяться зали для проведення судових засідань, службові кабінети для суддів та працівників апарату суду, а також інші приміщення, необхідні для забезпечення діяльності суду (службові приміщення).

Під залою судового засідання розуміється приміщення, призначене для проведення судового засідання.

Відвідувачем суду є учасник судового процесу, а також будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться у приміщенні суду у зв'язку з виконанням нею професійних обов'язків, для якої суд не є постійним місцем роботи, чи як слухач  у відкритому судовому засіданні, а також особи, які перебувають у приміщенні суду у рамках проекту «День відкритих дверей», студенти вищих навчальних закладів, які проходять практику у Волинському апеляційному суді тощо.

  1. Заходи безпеки в суді

3.1. З метою попередження та запобігання адміністративних правопорушень, забезпечення особистої безпеки суддів, працівників апарату суду і відвідувачів

ЗАБОРОНЕНО:

  1. Порядок проходження громадян до приміщення суду

4.1.  Вхід громадян у приміщення суду здійснюється відповідно до Правил через обладнані на центральних входах пункти пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей  за умови відсутності у відвідувачів предметів і речовин, заборонених до пропуску в приміщення суду, в охайному одязі та взутті, з дотриманням заходів особистої безпеки. 

У випадку оголошення епідемій захворювань вхід до службових приміщень суду допускається з дозволу голови суду, суддів (що стосується допуску осіб до залів судових засідань з метою участі у судовому процесі), керівника апарату суду.

Пропуск осіб до приміщення Волинського апеляційного суду здійснюється працівниками Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області (далі – Служба)  із використанням системи обліку та контролю управління допуску здійснюється в наступні дні та години:

 з понеділка по четвер  - з 09.00 до 18.00 години,

у п'ятницю -  з 09.00 до 16.45 години (окрім обідньої перерви з 13.00 до 13.45),

та з дотриманням наступних правил:

- особи, які беруть участь у розгляді судових справ, - при пред'явленні документа, який посвідчує особу, судової повістки, ухвали суду – на час розгляду судової справи;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу - на час розгляду справи;

-   особи, які звертаються до суду для ознайомлення з судовими справами (провадженнями), за умови подання письмової заяви та реєстрацією у журналі видачі справ для ознайомлення – на час, необхідний для ознайомлення з судовою справою;

-  особи, які звертаються на особистий прийом до голови суду або його заступника, а також керівника апарату - у визначені наказом голови суду дні та години прийому громадян;

- особи, що прибули для участі в інших заходах (наради, переговори, семінари тощо), пропускаються за списками, підписаними головою суду або керівником апарату суду чи їхніми заступниками, після пред’явлення документа, що посвідчує особу – на час тривалості заходу;

- особи, які прибули на екскурсію в рамках проекту «День відкритих дверей суду» для ознайомлення з роботою суду, експозицією музею Історії становлення судової влади на Волині, - згідно зі списком, погодженим керівником, заступником керівника апарату суду, після пред'явлення документів, які засвідчують особу, у супроводі прессекретаря суду.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю суду у рамках програми днів «Відкритих дверей» - лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком.

Студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду у рамках програми днів «Відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

- студенти вищих навчальних закладів, у випадках проходження ними практики у Волинському апеляційному суді – за тимчасовою перепусткою на період проходження практики;

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби судової охорони, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

4.2.    Особистий прийом громадян з питань організаційного забезпечення судочинства здійснюється згідно із графіком особистого прийому громадян керівництвом суду, затвердженим головою суду.

4.3.   Отримання копій процесуальних документів, подання заяв, скарг, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь-яких інших документів здійснюється через відділ прийому громадян та документального забезпечення. суду.

4.4.   Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

  1. Підстави відмови громадянам у проходженні до приміщення суду

5.1. Відвідування приміщення суду громадянами для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з'ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду щодо розгляду конкретних справ є НЕДОПУСТИМИМ.

5.2.   Не допускається відвідування приміщення суду:

-  громадянами з ознаками алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

-  неповнолітніми громадянами у віці до 16 років для участі у судовому засіданні у якості учасників судового процесу чи свідка без супроводу батьків, опікунів або педагогів (інших супроводжуючих осіб).

  1. Порядок пропуску громадян до приміщення суду

6.1.  Особи, які прибули для участі у судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб допускаються у приміщення зали суду за наявності документу, що посвідчує особу або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду.

У разі, якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби судової охорони через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого у судовому засідання.

6.2.   Учасники судового процесу та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Особи, які прибули для участі у розгляді справи, та слухачі супроводжуються до зали судового засідання судовим розпорядником або секретарем судового засідання.

6.3. Особи, які прибули на особистий прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду чи, у разі його відсутності, заступника керівника апарату суду, допускаються у приміщення суду у дні та години особистого прийому, визначені відповідним графіком.

  1. 7. Права та обов'язки відвідувачів суду

7.1. Відвідувачі суду мають право:

-  перебувати у приміщенні суду як учасники судового процесу, а також у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;

-  учасники судового процесу, при наявності підстав, мають право звертатися за допомогою до судових розпорядників щодо питань припинення порушень громадського порядку;

- знайомитись із зразками судових документів, які знаходяться на стендах, отримувати інформацію про дату та час розгляду судових справ, які знаходяться у провадженні суду;

- журналісти, працівники засобів масової інформації, інші особи, присутні у залі судового засідання, можуть застосовувати аудіо- відео-, кіно-, фотоапаратуру у порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

Особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення у залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства;

7.2. Відвідувачі суду зобов'язані:

- дотримуватися встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки у громадських місцях;

-   виконувати вимоги суддів, працівників апарату суду, працівників Служби судової охорони з питань дотримання громадського порядку та цих Правил, не допускати порушень громадського порядку;

 7.3. У приміщенні суду відвідувачам ЗАБОРОНЕНО:                                                                                                                                            '

-  користуватися мобільними телефонами у залі судових засідань під час розгляду справи;

  1. Відповідальність відвідувачів суду

за порушення Правил поведінки у приміщенні суду

8.1.  У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки у приміщенні суду голова суду, судді, працівники апарату суду, працівники Служби судової охорони мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходи до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

8.4.  У випадку порушення порядку у судовому засіданні або не підпорядкування законним розпорядженням головуючого, суд має право скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.5. У випадку навмисного знищення або пошкодження майна та інших матеріальних цінностей суду на винних осіб, у порядку, передбаченому діючим законодавством України, покладається обов'язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

Прикінцеві положення

Ці Правила поведінки громадян у суді вводяться у дію з моменту їх затвердження.

Зміст Правил поведінки громадян у Волинському апеляційному суді доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення суду, шляхом розміщення на дошці оголошень суду та на офіційному вебсайті суду у мережі Інтернет.