flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Волинського апеляційного суду

  від 18.02 2020  № 01.11/6, зі змінами,

внесеними наказом від 24.06.2020    

№ 01.11/25, від 16.03.2021 № 01.11/11,

від 14.09.2021 № 01.11/27

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів - на територію суду з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

 

1.2. Пропуск осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та на його територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками територіального управління Служби судової охорони у Волинській області (далі – Служба).

 

1.3. Правила пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів - на територію суду (далі – Правила пропуску) розроблені на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04 квітня 2019 року № 1051/0/15-19 (зі змінами), у відповідності до Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 30 січня 2020 року № 43/61 (далі – Примірні правила).

 

1.4. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму у Волинському апеляційному суді співробітниками Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, Примірними правилами, а також цими Правилами пропуску.

 

1.5. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

 

         1.6. На центральних входах до приміщення суду обладнуються пункти пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей. 

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду а також винесення таких цінностей за межі суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду та/або керівником апарату суду, зокрема:

- матеріальні цінності, обладнання, техніка, тощо,  придбані для потреб суду, вносяться до приміщення чи на територію суду безперешкодно, у присутності працівників відділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення суду.

Матеріальні цінності, обладнання, техніка, тощо,  що є власністю суду, виносяться з приміщення чи з території суду для проведення технічного обслуговування, ремонту, тощо у присутності відповідної матеріально відповідальної особи суду;

-  матеріальні цінності, обладнання, техніка, тощо,  що вносяться / виносяться до приміщення чи на територію суду, для виконання робіт чи послуг, відповідно до укладених договорів,  -  безперешкодно, у присутності працівників відділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення суду;

- матеріальні цінності,  що  є особистою власністю працівників суду, вносяться /виносяться до приміщення суду безперешкодно.

 

1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду перед пунктами пропуску обладнуються камери схову.

 

1.9. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби судової охорони у Волинській області, а також на голову суду, керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог Примірних та Правил пропуску співробітниками Служби.

 

1.10. Примірник Правил пропуску розміщується у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. У Волинському апеляційному суді запроваджується пропускний та внутрішньо об’єктовий режим, що передбачає організацію постів з пропускними пунктами на входах/виходах у приміщення суду, встановлення системи контролю управління доступом та запровадження перепусток.

В суді запроваджено систему перепусток у вигляді постійних електронних ключів, тимчасових і одноразових електронних перепусток.

 

2.2. Пропускний режим здійснюється у робочі дні та години згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи, зокрема:

з 8.00 до 17.00 - з понеділка по четвер;

з 8.00 до 15.45 - у п’ятницю;

з 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщень суду заборонено.

У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених Правилами пропуску.

(пункт 2.2. зі змінами, внесеними наказом від 24.06.2020   № 01.11/25)

 

2.3.   Працівники суду пропускаються до приміщення суду із використанням електронної системи обліку та контролю управління доступом та наданої постійної персональної перепустки (електронного ключа) з дотриманням порядку, визначеному Правилах пропуску.

 

Усім працівникам суду видаються постійні перепустки у вигляді персональних електронних ключів, що реєструється у відповідному журналі видачі електронних ключів (Додаток 1 до Правил пропуску) та вноситься ідентифікуюча інформації про працівника (прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, реквізити службового посвідчення) до системи контролю доступу. Забороняється передача персональних перепусток (електронних ключів) іншим особам.

 

Судді та працівники апарату Волинського апеляційного суду у робочі дні та години пропускаються до приміщень суду безперешкодно шляхом ідентифікації за допомогою персонального електронного ключа доступу або за пред’явленням службового посвідчення.

 

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні:

 

2.4    Відвідувачі суду пропускаються до приміщення суду після ідентифікації особи із використанням електронної системи контролю управління доступом та наданої номерної перепустки з дотриманням порядку, визначеному у Правилах пропуску.

Пропуск осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та  транспортних засобів - на територію суду здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року  № 939.

З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності у співробітників Служби технічних засобів, призначених для встановлення достовірності  відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься  в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток  Єдиного державного веб-порталу  електронних послуг  «Портал Дія».

Дані щодо особи заносяться співробітниками Служби у відповідний журнал обліку відвідувачів (додаток 3 до Правил пропуску).

Учасники судових засідань додатково пред’являють судову повістку.

(пункт 2.4. зі змінами, внесеними наказом від 24.06.2020   № 01.11/25)

 

2.5. Співробітниками Служби після ідентифікації особи відвідувача та запису її даних у журнал обліку відвідувачів суду за формою, встановленою Правилами пропуску, видаються одноразові електронні перепустки, які повертаються відвідувачами суду перед виходом з приміщення суду.

 

2.6.    Тимчасові перепустки видаються працівниками відділу управління персоналом суду:

Інформація про видані тимчасові перепустки вноситься працівниками відділу управління персоналом суду у відповідний журнал (у паперовій чи електронній формі) (додаток 2 до Правил).

Зразок тимчасової перепустки (додаток 2.1 до Правил пропуску).

 

(пункт 2.6. зі змінами, внесеними наказом від 16.03.2021   № 01.11/11)

 

2.7    Одноразові перепустки видаються:

 

Інформація про видані разові перепустки вноситься співробітниками Служби у відповідний журнал (у паперовій чи електронній формі) (додаток 3 до Правил пропуску)

Зразок разової перепустки (додаток 3.1)

2.8. До виготовлення постійних, тимчасових та разових перепусток Волинського апеляційного суду дозволити використання аналогічних перепусток, переданих Апеляційним судом Волинської області та затверджених додатками 2.1, 3.1 до Правил пропуску. 

У виняткових випадках без обов’язкової видачі перепусток, але із фіксуванням даних про цих осіб у журналі обліку відвідувачів суду - учасників судового процесу та їхніх представників, інших осіб, які прибули в судове засідання, звернулись у відділ прийому громадян, та яким не видавалась перепустка та дотриманням пункту 2.4 Правил пропуску, може здійснюватись  пропуск:

2.9. До приміщення суду із використанням системи обліку та контролю управління допуску пропускаються усі працівники та відвідувачі суду з дотриманням наступного порядку:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у розгляді судових справ - при пред'явленні документа, який посвідчує особу та відповідно до списку, складеного працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду. У разі, якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співпрацівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого у судовому засіданні;

- інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні чи на території суду (зокрема у неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт, після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

 

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

 

- особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори, семінари тощо), – за списками, підписаними головою суду або керівником апарату суду чи їхніми заступниками, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника апарату суду або його заступника, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення;

- практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду - згідно зі списком, погодженим керівником апарату апеляційного суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу;

- особи, які прибули на екскурсію в рамках проекту «День відкритих дверей суду» для ознайомлення з роботою суду, експозицією музею Історії становлення судової влади на Волині, - згідно зі списком, погодженим  керівником, заступником керівника апарату суду або представником прес-служби суду, після пред'явлення документів, які засвідчують особу.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком.

Студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

2.10. Голови, заступники голів, судді та працівники інших судів та судових установ, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці), працівника судової установи.

2.11. Адвокати пропускаються  за пред’явленням документа, що посвідчує  особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених предметів, співробітник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

(пункт 2.11 зі змінами, внесеними наказом від 24.06.2020   № 01.11/25)

2.12. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року N 199 (зі змінами) та з урахуванням вимог пунктів 2.1, 2.9 Правил пропуску.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови або керівника апарату.

 

2.13. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо- відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється у порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства.

2.14. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутата України", після пред’явлення ними посвідчення народного депутата України та інформуванням працівників приймальні голови суду за внутрішнім тел. № 306, 307.

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду, здійснюється відповідно до статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

2.15. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

 

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 

2.16. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівника апарату суду, а за його відсутності – працівника Служби, без видачі  перепусток після відповідного запису у журналі відвідувачів (додаток 3 до Правил).

 

2.17. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі начальника відділу юридичної роботи та управління державним майном (або особи, яка виконує його обов’язки) із занесенням їх прізвищ  і часу роботи в журнал відвідувачів (додаток 3 до Правил пропуску) та негайно повідомляють про це голову суду, чергового територіального управління Служби.

 

2.18. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду, та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до журналу відвідувачів (додаток 3 до Правил пропуску) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду.

 

2.19. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

2.20. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду, можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в приміщенні суду осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

 

2.21. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

 

2.22. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

 

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

2.23. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до приміщення суду осіб:

       (пункт 2.23  доповнено наказом від 24.06.2020   № 01.11/25)

 

  1. Порядок доступу у режимні приміщення суду

3.1. Режимні приміщення суду здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається працівникам Служби, які здійснюють охорону суду. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у тубусах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону відповідальному співробітнику Служби, який здійснює охорону суду, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (у складі не менше як три особи), утвореною за розпорядженням голови суду.

Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду;

2) працівникам режимно-секретного органу;

3) працівникам суду, яким надано у встановленому законом порядку допуск до роботи з відомостями, що становлять державну таємницю та за дорученням слідчих суддів апеляційного суду для підготовки проєктів процесуальних документів по розгляду клопотань про негласні слідчі (розшукові) дії.

4) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

3.2 Доступ до режимних приміщень фізичних осіб визначається залежно від характеру та ступеня секретності робіт, вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці, а також інших факторів, що створюють загрозу її витоку.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду або керівник режимно-секретного органу.

3.3 Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – співробітників Служби.

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

4.1 В’їзд транспортних засобів на територію суду, здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію суду заноситься співробітниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток 5 до Правил пропуску) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).

 

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби суду (згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників апарату суду, за списком, затвердженим головою суду), після пред’явлення посвідчення судді, службового посвідчення працівника апарату суду.

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду, після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

 

4.3 Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду, здійснюються під наглядом співробітника (-ів) Служби.

 

4.4 Забороняється:

- в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

- вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію суду.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

 

5.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого у судовому засіданні.

 

5.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.15 розділу 2 Правил пропуску;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби;

10) осіб, які своїм зовнішнім виглядом виявляють неповагу до суду (одягнені у брудному одязі/взутті, шортах, пляжному одязі та взутті тощо).

 

5.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування суду речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 5.2 розділу 5 цих Правил.

 

5.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, може бути обмежено пропуск до приміщення Волинського апеляційного суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань

(Розділ 5 доповнено новим пунктом 5.4 згідно з наказом Волинського апеляційного суду

від 14.09.2021 № 01.11/27)

 

                                                                                             

 

 

 

Керівник апарату

Волинського апеляційного суду                                                   О.М.Підгайна

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник відділу режимно-секретної роботи

Волинського апеляційного суду                                                   О.В.Курта

 

 

Головний спеціаліст відділу юридичної роботи

та управління державним майном                                                 В.М.Войчук

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом від 18.02.2020 р. № 01.11/6

 

 

 

ЖУРНАЛ

  обліку видачі постійних перепусток

працівникам Волинського апеляційного суду

(персональних електронних ключів)

 

 

Початок ______________________

                                                                  Закінчення____________________

 

                                                                  Справу передано до архіву суду

                                                                  «____»_________________20____р.

                                                                  На________арк.

                                                                 

 

Зберігати ___________________

 

                                                                                                                         

 

№ п/п

ПІБ працівника, якому видано персональний електронний ключ

Посада

Номер ел.ключа

Підпис особи про отримання ел.ключа

Дата

видачі

Дата повернення ел.ключа

ПІБ та підпис відповідальної особи  про отримання ключа

Примітка

1

2

3

 

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом від 18.02.2020 р. № 01.11/6

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку тимчасових перепусток,

виданих відвідувачам Волинського апеляційного суду

 

 

 

 

Початок ______________________

                                                                  Закінчення____________________

 

                                                                  Справу передано до архіву суду

                                                                  «____»_________________20____р.

                                                                  На________арк.

 

 

 

 

                                                                 

 

Зберігати ___________________

 

                                                                                                                         

 

 

№ п/п

Дата

видачі

ПІБ, кому видано перепустку

Строк на який видана перепустка

Підпис особи, про отримання перепустки

Дата повернення перепустки

ПІБ, підпис про отримання перепустки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.1

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом від 18.02.2020 р. № 01.11/6

 

 

 

ЗРАЗОК  

тимчасової перепустки

Волинського апеляційного суду

 

 

 

 

 

 

 

титульна сторона                                                                                                          зворотна сторона

 

 

 

Примітка:шрифт та зображення приміщення суду виконано темно – синім кольором

 

 

Відповідно до пункту 2.8. Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів - на територію суду, до виготовлення постійних, тимчасових та разових перепусток Волинського апеляційного суду дозволено використання аналогічних перепусток, переданих Апеляційним судом Волинської області та затверджених додатками 2.1, 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом від 18.02.2020 р. № 01.11/6

 

 

 

ЗРАЗОК   

разової перепустки

Волинського апеляційного суду

 

 

 

 

 

титульна сторона                                                                                         зворотна сторона

 

 

Примітка:шрифт та зображення приміщення суду виконано темно – вишневим кольором

 

Відповідно до пункту 2.8. Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів - на територію суду, до виготовлення постійних, тимчасових та разових перепусток Волинського апеляційного суду дозволено використання аналогічних перепусток, переданих Апеляційним судом Волинської області та затверджених додатками 2.1, 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом від 18.02.2020 р. № 01.11/6

 

 

СПИСОК

посадових осіб, які мають право надавати дозвіл на видачу разових, тимчасових та постійних перепусток особам до приміщення Волинського апеляційного суду та в’їзду  транспортних засобів на територію суду

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Примітка

1.

Гапончук Віктор Васильович

 

Голова суду

 

2.

Подолюк Василь Анатолійович

Заступник голови суду

у разі виконання обов’язків голови суду

3.

Підгайна Оксана Миколаївна

 

Керівник апарату суд

 

 

 

 

 

Начальник відділу

режимно-секретної роботи

Волинського апеляційного суду                                                О.В.Курта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ  ПОГОДЖЕННЯ

 

 

Правил пропуску осіб до приміщення Волинського апеляційного суду та транспортних засобів – на територію суду,

затверджених наказом голови Волинського апеляційного суду

від 18 лютого 2020 року № 01.11/6, зі змінами, внесеними наказами

від 24.06.2020 № 01.11/25, від 16.03.2021 № 01.11/11, від 14.09.2021 № 01.11/27

 

 

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

 

 

 

Начальник 

територіального управління

Служби судової охорони

у Волинській області                                                  Володимир СЮЙВА

                                                                                                                        

Найменування посади керівника                                                               (підпис)                                (власне імя, прізвище)

служби, що здійснює охорону суду                                         

 

 

 

 

МП

 

 

                                                       

«       » вересня 2021 р.