flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Основні завдання, місія та функції, що стоять перед судом

12 липня 2017, 14:52
Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією та відповідно до законів України.
 Положеннями  статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
Компетенція та повноваження апеляційного суду урегульовані ст. 26 ч.1,2,  ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема: 
1. 1) У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

2) Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
 
2. Апеляційний суд:
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
 
 
Основне завдання Апеляційного суду Волинської області - розгляд в апеляційному порядку цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.
 
Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус  суддів» визначає основну місію суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Ми працюємо для ЗАХИСТУ ВАШИХ ПРАВ, свобод та законних інтересів