flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

   

Додаток

до наказу керівника апарату  

апеляційного суду Волинської області

03.07.2012 р. № 17/16

 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або д
рук  документів, 
які надаються запитувачам інформації

 

1.                     Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації апеляційним судом Волинської області (далі – апеляційним судом).

2.                      Структурний підрозділ або працівник апарату апеляційного суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту проводить розрахунок кількості сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем, про що робить відмітку на запиті про інформацію.

3.                     Структурний підрозділ або працівник апарату апеляційного суду, який готує інформацію на запит,  не пізніше 24 годин з часу проведення розрахунку  даних про обсяг запитуваної інформації, передає  начальнику відділу  планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – оловного бухгалтера (особи, яка виконує його обов’язки) запит про інформацію для виписки рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.                     Начальник відділу  планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності –головний бухгалтер (особа, яка виконує його обов’язки)  здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його структурному підрозділу або працівнику апарату апеляційного суду, який готує інформацію на запит,  для надання його запитувачу інформації.

5.                     Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.                     Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.                     Після надходження коштів на реєстраційний рахунок апеляційного суду від запитувача інформації, начальник відділу  планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності –головний бухгалтер ( особа, яка   виконує його обов’язки)  управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України  робить відмітку  на інформаційному запиті  про надходження коштів  на реєстраційний рахунок апеляційного суду з зазначенням дати надходження коштів .

8.        Структурний підрозділ або працівник апарату апеляційного суду, який готує інформацію на запит, не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення  про надходження коштів  готує копії документів.

9.                            Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.                  Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

                  Відмовою вважається ненадходження протягом 15 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок апеляційного  суду, про що начальник відділу планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ( головний бухгалтер ) або особа, яка виконує його обов’язки, повідомляє структурний підрозділ або працівника апарату апеляційного суду, який готує інформацію на запит, шляхом  відмітки  на інформаційному запиті.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:                           Апеляційний суд Волинської області

Код ЄДРПОУ:                              02890400                               

Реєстраційний рахунок:              № 35220114004275

Банк надавача послуг                  Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО банку:                                 820172

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від  «____»_______________   20 ____ року

 

з/п

Найменування

Кількість сторінок (одиниць)

Ціна за виготовлення 1 сторінки

( без ПДВ), грн.

Загальна вартість

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( відшкодування вартості паперу та тонера)

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру( відшкодування вартості паперу та тонера)

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (відшкодування вартості паперу та тонера)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Голова апеляційного суду

Волинської  області                                 ____________________

                                                                                (підпис)

 

Начальник відділу ПФД, бухгалтерського

обліку та звітності - головний бухгалтер  ________________

                                                                            (підпис)