flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів на територію суду

 

 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

 

« 03 »  квітня  2018 року          м.Луцьк                               № 1.10/ 9   

 

 

Про внесення змін  до Правил пропуску осіб

до приміщення Апеляційного суду Волинської області

та транспортних засобів - на територію суду

            Керуючись положеннями ст.ст. 29, 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ із наступними змінами та доповненнями, Тимчасовим порядком забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку у них, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26 грудня 2016 року, пунктів 232-239 Порядку  організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939, та з метою забезпечення та підтримання громадського порядку в Апеляційному суді Волинської області,

Н А К А З У Ю :

1.      Внести зміни  до Правил пропуску осіб до приміщення  Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду, затверджених наказом від 16 червня 2017 р. № 1.10/11 /далі - Правила/, виклавши розділ 2 Правил у наступній редакції, що додається.

  1. Керівнику апарату суду ПІДГАЙНІЙ О.М.:
  1. Начальнику відділу управління державним майном БОНДАРУКУ О.В. забезпечити виготовлення перепусток та журналів пропуску, визначених Правилами.
  2. Начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи ПОТАПЧУК Т.В. забезпечити необхідні налаштування системи обліку та контролю управління допуску до приміщення суду.
  3. Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів – на територію суду редакції, затвердженій цим наказом, ввести в дію після погодження з підрозділом Національної гвардії України та виконання вимог пунктів 3, 4 цього наказу.
  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

В.о.Голови  суду                                                                                     Л.Я.Шевчук

 

 

  

                       ЗАТВЕРДЖЕНО    

            наказом голови Апеляційного суду Волинської області 
від 12 червня 2017 р. № 1.10/11, зі змінами, внесеними наказом від   3 квітня 2018 р.№ 1.10/9

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду

 

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, які здійснюються підрозділами Національної поліції України та/або Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

1.2. Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду (далі – Правила пропуску) розроблені на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» від 09.11.2015 р. № 906 у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26 грудня 2016 року (далі – Тимчасовий порядок).

1.3. У разі відвідування суду посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, режим та порядок взаємодії працівників поліції та військовослужбовців Управління державної охорони України визначається спільним нормативно-правовим актом Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. До створення підрозділів відомчої воєнізованої охорони, передбаченої статтею 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIІІ та її функціонування відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 6 листопада 2015 року № 191 «Про затвердження Положення про Державну установу «Служба судової охорони» та відповідно до Тимчасового порядку пропускний режим здійснюється підрозділами Національної поліції України та/або Національної гвардії України (далі - Підрозділи).

1.5. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення суду працівники Підрозділів керуються чинним законодавством України, Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 № 102/765, Тимчасовим порядком та цими Правилами.

1.6. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.7. На центральних входах до приміщення суду обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

1.8. Для речей, які заборонено приносити до приміщення суду, поряд із пунктами пропуску встановлюються камери схову.

1.9. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщення суду покладається на відповідного керівника територіального органу Національної поліції України, /командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на голову суду, який інформує керівника територіального органу Національної поліції України, /командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог Правил та Порядку поліцейськими чи військовослужбовцями Національної гвардії України.

1.10. Ці Правила розміщуються у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

Розділ 2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

2.1. В Апеляційному суді Волинської області запроваджується пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, що передбачає організацію постів з пропускними пунктами на входах/виходах у приміщення суду, встановлення системи контролю управління доступом та  запровадження перепусток.

В суді запроваджується система перепусток у вигляді постійних електронних ключів, тимчасових  і одноразових  електронних перепусток.

2.2  Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні та години згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи, зокрема:

з 9.00 до 18.00 з понеділка по четвер; з 9.00 до 16.45 в п’ятницю.

з 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщень суду заборонено.

У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3.   Працівники суду пропускаються до приміщення суду із використанням електронної системи обліку та контролю управління доступом та наданої постійної персональної перепустки (електронного ключа) з дотриманням порядку, визначеному у цьому Положенні.

Усім працівникам суду видаються постійні перепустки у вигляді персональних електронних ключів, що реєструється  у відповідному журналі видачі електронних ключів /Додаток 1 до Правил/ та вноситься  ідентифікуюча інформації про працівника (прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, реквізити службового посвідчення) до системи контролю доступу. Забороняється передача персональних перепусток (електронних ключів) іншим особам.

Судді та працівники Апеляційного суду Волинської області у робочі дні та години пропускаються до приміщень суду безперешкодно шляхом ідентифікації за допомогою персонального електронного ключа доступу.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні:

2.4.   Відвідувачі суду пропускаються до приміщення суду після ідентифікації особи із використанням електронної системи контролю управління доступом та наданої номерної перепустки з дотриманням порядку, визначеному у цьому Положенні.

З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, службового посвідчення представника ЗМІ, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ). Дані щодо особи заносяться працівниками підрозділу охорони суду у відповідний журнал обліку відвідувачів.

Учасники судових засідань додатково пред’являють судову повістку.

2.5. Працівниками підрозділу охорони суду після ідентифікації особи відвідувача та запису її даних у журнал обліку відвідувачів суду за формою, встановленою цими Правилами, видаються тимчасові  або одноразові електронні перепустки, які повертаються відвідувачами суду перед виходом з приміщення суду..

2.4.   Тимчасові перепустки видаються:

Інформація про видані тимчасові перепустки вноситься працівниками підрозділів охорони у відповідний журнал (у паперовій чи електронній формі)  /додаток 2 до Правил/.

Зразок тимчасової перепустки /додаток 2.1/

2.5    Одноразові перепустки  видаються:

Інформація про видані тимчасові перепустки вноситься працівниками підрозділів охорони у відповідний журнал (у паперовій чи електронній формі)  /додаток 3 до Правил/

Зразок тимчасової перепустки /додаток 3.1/

 

2.6. У виняткових випадках без обов’язкової видачі перепусток, але із фіксуванням даних про цих осіб у журналі обліку відвідувачів суду – учасників судового процесу та їхніх представників, інших осіб, які прибули в судове засідання, звернулись у відділ прийому громадян, та яким не видавалась перепустка  (Додаток №4 до Правил) та дотриманням пункту 2.4 цього Положення,  може здійснюватись  пропуск:

 

2.7. До приміщення суду із використанням системи обліку та контролю управління допуску пропускаються усі працівники та відвідувачі суду з дотриманням наступного порядку:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України - за пред'явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у провадженні судових справ - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України (представник служби судової охорони) через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого у судовому засіданні;

- інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду, - згідно зі списком, затвердженим головою чи керівником апарату  суду, після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

- практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду - згідно зі списком, погодженим керівником апарату апеляційного суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу;

- особи, які прибули на екскурсію в рамках проекту «День відкритих дверей суду» для ознайомлення з роботою суду, експозицією музею Історії становлення судової влади на Волині, - згідно зі списком, погодженим  керівником, заступником керівника  апарату суду або представником прес-служби суду, після пред'явлення документів, які засвідчують особу.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей»  лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком.

Студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду – за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

2.8. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо).

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства.

2.9. Судді та працівники інших судів та судових установ, судді у відставці, пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години суду за пред'явленням службового посвідчення судді (судді у відставці), працівника судової установи.  

2.10. Пропуск до приміщення суду осіб, що прибули на робочі засідання та інші заходи (наради, переговори, семінари тощо), здійснюється за списками, підписаними головою суду, керівником апарату суду чи їхніми заступниками, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника апарату або заступника керівника апарату, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.11. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 17.11.1992, № 2790-XII "Про статус народного депутата України", після пред’явлення ними посвідчення народного депутата України та інформуванням працівників приймальні голови суду за внутрішнім             тел. № 306, 330.

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

2.12. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року N 199 та з урахуванням вимог пунктів 2.1, 2.7  цього Положення.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови або керівника апарату цього суду.

2.13. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.14. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщення суду в супроводі працівника апарату суду без видачі перепусток після відповідного запису в журналі відвідувачів /Додаток 4/.

2.15. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщення суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі начальника відділу управління державним майном із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів /Додаток 4/, та негайно повідомляють голову суду, чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

  1. Порядок доступу у режимні приміщення суду

3.1. Режимні приміщення суду здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням голови суду. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, керівнику апарату суду;

2) працівникам режимно-секретного органу;

3) працівникам суду, яким надано у встановленому законом порядку допуск до роботи з відомостями, що становлять державну таємницю та за дорученням слідчих суддів апеляційного суду для підготовки проектів процесуальних документів по розгляду клопотань про негласні слідчі (розшукові) дії.

4) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

3.2 Доступ до режимних приміщень фізичних осіб визначається залежно від характеру та ступеня секретності робіт, вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці, а також інших факторів, що створюють загрозу її витоку.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду, керівник апарату суду або керівник режимно-секретного органу.

3.3 Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності - поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії України.

 

4. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію суду

4.1. В'їзд транспортних засобів на територію Апеляційного суду Волинської області здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.

4.2. В'їзд на територію суду дозволяється:

- транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату;

- спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в'їзду;

- транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

- транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводі і під контролем поліцейських або військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

4.3. В'їзд (виїзд) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання, забороняється.

4.4. Вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з території) суду забороняється.

 

5. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

5.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

5.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

- з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль;

- з тваринами;

- з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 2.13 розділу 2 цих Правил

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує    600 х 400 х 200 мм.

                                                                                             

 

 

 

Керівник апарату

Апеляційного суду Волинської області                              О.М.Підгайна

 

«     » квітня  2018 р.                                        

 

  ПОГОДЖЕНО

 

Начальник відділу режимно-секретної  роботи

Апеляційного суду Волинської області                              О.В.Курта

 

«   » квітня  2018 р.

 

 Додаток 1

 до Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області, затверджених наказом від 16.06.2017 р. №1.10/11, зі змінами, внесеними наказом  від 03.04. 2018 р. № 1.10/ 9

 ЖУРНАЛ

  обліку видачі постійних перепусток

працівникам Апеляційного суду Волинської області

(персональних електронних ключів)

 

 

Початок ______________________

                                                                  Закінчення____________________

 

                                                                  Справу передано до архіву суду

                                                                  «____»_________________20____р.

                                                                  На________арк.

 

 

 

 

                                                                 

 

Зберігати ___________________

 

                                                                                                                         

 

№ п/п

ПІБ працівника, якому видано персональний електронний ключ

Посада

Номер ел.ключа

Підпис особи про отримання ел.ключа

Дата

видачі

Дата повернення ел.ключа

ПІБ та підпис відповідальної особи  про отримання ключа

Примітка

1

2

3

 

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області, затверджених наказом від 16.06.2017 р. №1.10/11, зі змінами, внесеними наказом  від 03.04. 2018 р. № 1.10/ 9

  

ЖУРНАЛ

обліку тимчасових перепусток,

виданих відвідувачам Апеляційного суду Волинської області

 

 

 

 

Початок ______________________

                                                                  Закінчення____________________

 

                                                                  Справу передано до архіву суду

                                                                  «____»_________________20____р.

                                                                  На________арк.

 

 

                                                                  

 

Зберігати ___________________

 

                                                                                                                         

 

 

№ п/п

Дата

видачі

ПІБ, кому видано перепустку

Строк на який видана перепустка

Підпис особи, про отримання перепустки

Дата повернення перепустки

ПІБ, підпис про отримання перепустки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2.1

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області, затверджених наказом від 16.06.2017 р. №1.10/11, зі змінами, внесеними наказом  від 03.04. 2018 р. № 1.10/ 9

 

ЗРАЗОК  тимчасової перепустки

Апеляційного суду Волинської області

 

 

 

 

 титульна сторона                                                                               зворотна сторона

 

 Примітка:шрифт та зображення приміщення суду виконано темно – синім кольором

 

 Додаток  3

 до Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області, затверджених наказом від 16.06.2017 р. №1.10/11, зі змінами, внесеними наказом  від 03.04. 2018 р. № 1.10/ 9

 

 ЖУРНАЛ

обліку відвідувачів Апеляційного суду Волинської області,

яким була видана разова перепустка

 

 

 

Початок ______________________

                                                                  Закінчення____________________

 

                                                                  Справу передано до архіву суду

                                                                  «____»_________________20____р.

                                                                  На________арк.

 

 

 

                                                                 

Зберігати ___________________

                                                                                                                         

 

 

№ п/п

Дата та час

видачі

ПІБ відвідувача, учасника судового процесу кому видано перепустку

Документ, що посвідчує особу

№ разової перепустки

Підпис про отримання перепустки

Дата та час повернення перепустки

Підпис про повернення перепустки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма електронного журналу видачі разових перепусток

 

№ п/п

Дата

Час відвіду-вання

ПІБ відвідувача, учасника судового процесу

Документ, що посвідчує особу

ПІБ особи, яка здійснювала прийом

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток  3.1

 

до Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області, затверджених наказом від 16.06.2017 р. №1.10/11, зі змінами, внесеними наказом  від 03.04. 2018 р. № 1.10/ 9

 

ЗРАЗОК   разової перепустки

Апеляційного суду Волинської області

 

 

 

 

 титульна сторона                                                                        зворотна сторона

  

Примітка:шрифт та зображення приміщення суду виконано темно – вишневим кольором