Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів на територію суду

 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

 

«16 » червня 2017 року                                  м.Луцьк                                           № 1.10/11

 

Про затвердження нової редакції

Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду

Волинської області та транспортних засобів - на територію суду

            Керуючись положеннями ст.ст. 29, 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ із наступними змінами та доповненнями, Тимчасовим порядком забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку у них, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26 грудня 2016 року та з метою забезпечення та підтримання громадського порядку в Апеляційному суді Волинської області до створення підрозділів відомчої воєнізованої охорони, передбаченої статтею 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та її функціонування відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 6 листопада 2015 року № 191 «Про затвердження Положення про Державну установу «Служба судової охорони»,

Н А К А З У Ю :

1.         Затвердити нову редакцію Правил пропуску осіб до приміщення  Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду /додаються/.

  1. Керівнику апарату суду ПІДГАЙНІЙ О.М. забезпечити:
  1. Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів – на територію суду, затверджених наказом від 08.02.2016 року № 1.10/6 вважати такими, що втратили чинність.
  2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова  суду                                                                                                П.Т.Філюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано в 2-х прим.:

Прим. 1 до справи 1.10

Прим. 2 до справи 9.5

Вик.: Панасюк Н.П. (0332) 721 519

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом голови Апеляційного суду Волинської області 
від 12 червня 2017 р. № 1.10/11

 

 

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, які здійснюються підрозділами Національної поліції України та/або Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

1.2. Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду (далі – Правила пропуску) розроблені на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» від 09.11.2015 р. № 906 у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26 грудня 2016 року (далі – Тимчасовий порядок).

1.3. У разі відвідування суду посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, режим та порядок взаємодії працівників поліції та військовослужбовців Управління державної охорони України визначається спільним нормативно-правовим актом Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. До створення підрозділів відомчої воєнізованої охорони, передбаченої статтею 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIІІ та її функціонування відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 6 листопада 2015 року № 191 «Про затвердження Положення про Державну установу «Служба судової охорони» та відповідно до Тимчасового порядку пропускний режим здійснюється підрозділами Національної поліції України та/або Національної гвардії України (далі - Підрозділи).

1.5. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення суду працівники Підрозділів керуються чинним законодавством України, Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 № 102/765, Тимчасовим порядком та цими Правилами.

1.6. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.7. На центральних входах до приміщення суду обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

1.8. Для речей, які заборонено приносити до приміщення суду, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

1.9. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщення суду покладається на відповідного керівника територіального органу Національної поліції України, /командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на голову суду, який інформуює керівника територіального органу Національної поліції України, /командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог Правил та Порядку поліцейськими чи військовослужбовцями Національної гвардії України.

1.10. Ці Правила розміщуються у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

2.1. Дані про осіб, які прибули до приміщення Апеляційного суду Волинської області, заносяться працівниками Підрозділів у журнал відвідувачів.

Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні та години згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи, зокрема:

з 9.00 до 18.00 з понеділка по четвер; з 9.00 до 16.45 в п’ятницю.

З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщень судів заборонено.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Судді апеляційного суду, керівник апарату, його заступник та керівники структурних підрозділів апеляційного суду безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред'явленням службового посвідчення та шляхом ідентифікації за допомогою електронного ключа доступу (у разі встановлення системи обліку та контролю управління допуску).

2.5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред'явленням посвідчення судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату апеляційного суду у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред'явленням службового посвідчення та шляхом ідентифікації за допомогою електронного ключа доступу (у разі встановлення системи обліку та контролю управління допуску).

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апеляційного суду пропускаються до приміщення суду згідно зі списком, затвердженим головою суду, за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення суду із використанням системи обліку та контролю управління допуску.(у разі встановлення) пропускаються усі відвідувачі суду у визначеному порядку:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України - за пред'явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у провадженні судових справ - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду, - згідно зі списком, затвердженим головою суду, після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

- практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів - згідно зі списком, затвердженим керівником апарату апеляційного суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу.

2.8. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо).

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства.

2.9. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком.

Студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду – за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

2.10. Пропуск до приміщення суду осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними головою суду, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника апарату або заступника керівника апарату, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.11. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 17.11.1992, № 2790-XII "Про статус народного депутата України", після пред’явлення ними посвідчення народного депутата України та інформуванням працівників приймальні голови суду за внутрішнім             тел. № 306, 330.

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

2.12. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року N 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови або керівника апарату цього суду.

2.13. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.14. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщення суду в супроводі працівника апарату суду після відповідного запису в журналі відвідувачів.

2.15. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщення суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі начальника відділу управління державним майном із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів, та негайно повідомляють голову суду, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

  1. Порядок доступу у режимні приміщення суду

3.1. Режимні приміщення суду здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням голови суду. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, керівнику апарату суду;

2) працівникам режимно-секретного органу,

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

3.2 Доступ до режимних приміщень фізичних осіб визначається залежно від характеру та ступеня секретності робіт, вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці, а також інших факторів, що створюють загрозу її витоку

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду, керівник апарату суду або керівник режимно-секретного органу.

3.3 Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності - поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії України.

4. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію суду

4.1. В'їзд транспортних засобів на територію апеляційного суду Волинської області здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.

4.2. В'їзд на територію суду дозволяється:

- транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату;

- спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в'їзду;

- транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

- транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводі і під контролем поліцейських або військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

4.3. В'їзд (виїзд) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання, забороняється.

4.4. Вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з території) суду забороняється.

5. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

5.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

5.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

- з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль;

- з тваринами;

- з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 2.13 розділу 2 цих Правил

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує    600 х 400 х 200 мм.

                                                                                             

 

 

Керівник апарату

Апеляційного суду Волинської області                              О.М.Підгайна

« 16 » червня 2017 р.                                        

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Завідувач сектору режимно-секретної  роботи

Апеляційного суду Волинської області                              О.В.Курта

«16» червня 2017 р.