flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок взаємодії апеляційного суду з представниками ЗМІ

Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Волинської області,
затвердженого наказом голови апеляційного суду

від "  30     " травня 2011 року № 30

 


ПОРЯДОК
взаємодії апеляційного суду Волинської області з представниками засобів
масової інформації

1. Взаємодія апеляційного суду Волинської області  (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат апеляційного суду Волинської області  та цього Положення.

2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється помічником голови Суду  або особою, яка виконує його обов’язки.

3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої реєстрації за пред’явленням службового посвідчення, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні у відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, та за відповідним рішенням суду.

6. Представники ЗМІ, присутні у судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

7. Допуск представників ЗМІ у  судові засідання у межах судового розгляду здійснюється старшим судовим розпорядником або судовим розпорядником з подальшим інформування головуючого-доповідача по справі.

Запис представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді поза межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання помічником голови суду, або іншою особою, визначеною керівникам апарату суду, відповідних списків.

8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (відкриті збори суддів Суду, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

10. У разі, якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання бути присутніми  на заході, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, відповідальні працівники Суду з поясненням цієї причини можуть припинити  реєстрацію представників ЗМІ.

11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію, затвердженого наказом Державної судової  адміністрації України, міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 р. № 102/765, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-15 хвилин до початку заходу), маючи при собі службове  посвідчення особи.

12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює помічник голови суду, або інший працівник суду, визначений  розпорядженням керівника апарату суду.  

13. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ може відбуватись також шляхом розсилання помічником голови суду, або іншим працівником, визначеним керівником апарату Суду, повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

14. Відповіді на інформаційні запити ЗМІ залежно від їх характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися головою Суду та його заступником, керівником апарату Суду та його заступником, помічником голови або іншим працівником суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції у межах своєї компетенції.

Проекти відповідей на письмові інформаційні запити представників ЗМІ щодо діяльності Суду готує помічник голови суду за підписом голови суду, його заступника, керівника апарату суду або його заступника в межах своєї компетенції.    

16. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.