Задати питання
flag Судова влада України

Діяльність працівників апарату Апеляційного суду Волинської області за 2016 рік

  І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  діяльність працівників апарату Апеляційного  суду Волинської області щодо організаційного  забезпечення роботи суду 

за  2016 рік

                       

Відповідно до вимог частини1 статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VI, із наступними змінами /далі - Закону/,  організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату  та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу.

Діяльність апарату суду визначена Положенням про апарат апеляційного суду Волинської області, затвердженим рішенням зборів суддів апеляційного суду від 25.10.2012 р. №16, погодженим Державною судовою адміністрацією України, зі змінами, внесеними рішенням зборів суддів від 22.01.2015 року  № 1. 

Організацію внутрішнього службового розпорядку апарату суду визначають Правила внутрішнього службового розпорядку працівників апарату Апеляційного суду Волинської області,  затверджені рішенням зборів працівників апарату Апеляційного суду Волинської області  від 25 жовтня 2016 року № 1 та введені в дію наказом від  25.10.2016 року № 1.12./18. Також в суді діють Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу апеляційного суду Волинської області 27 січня 2011 р. № 1 та введені в дію наказом від 27.01.2011    № 14, зі змінами від 16.06.20111 № 36.

Кадрове забезпечення суду

 

З метою належного організаційного забезпечення виконання завдань, покладених на апарат суду,  оптимального розподілу обов’язків і навантаження між працівниками апарату та у межах існуючої штатної чисельності 107 одиниць утворено наступні структурні підрозділи:

Також в структурі апарату суду  налічуються такі посади:

 

Положення про відділи, посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників апарату суду затверджені наказами керівника апарату суду від 28.04.2016 № 1.12/7, 06.11.2015  № 1.12/15, 14.01.2014  № 1.12/1, 03.01.2013  № 1.12/1, 14.11.2012 № 1.17/30,  30.05.2011  № 33.

 

Працівники суду з посадовими (робочими) інструкціями ознайомлені, про що свідчить підпис працівника, копії  роздані.

 

Станом на 31  грудня  2016 року  штатна чисельність  працівників суду становить 145 штатних одиниць, зокрема:

 

Категорія  працівників

Штатна  чисельність

Фактична  чисельність*

Судді

38

20

Державні  службовці

57

51

Службовці

5

5

Робітники

6

6

Загальна чисельність працівників суду/ працівників апарату суду

145 / 107

104 / 84

 

*Дані зазначено без 8 осіб, які перебувають у відпустках, передбачених ст.179 КЗпП України.

 

Станом на 31 січня  2016 року існує вісімнадцять вакантних посад суддів та 27 (двадцять сім) вакантних посад працівників апарату, в тому числі 4 тимчасово вакантних посади, зокрема:

 

У 2016 році в апеляційному суді відбулись наступні кадрові зміни:

 

· на посади державної служби - 6 осіб, в тому числі за результатами конкурсу  - 3 особи, за результатами стажування в порядку переведення з Луцького міськрайонного суду – 2 особи, з головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області – 1 особа.

· 2 помічників суддів, яких було звільнено в вересні 2016 року та за поданням суддів у  жовтні 2016 року було призначено на посади повторно;

 

· у зв’язку з обранням суддею Старовижівського районного суду – 1 особу;

· у зв’язку з переведенням до Горохівської районної державної адміністрації – 1 особу;

· у зв’язку з закінченням строку трудового договору – 12 помічників суддів;

· за угодою сторін – 4 осіб;

 

 

 

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII (зі змінами), відповідно до наказу ДСА України «Про затвердження Плану заходів Державної судової адміністрації України щодо реалізації Закону України «Про очищення влади»» від 05.11.2014 р.    № 153, в Апеляційному суді Волинської області 25 липня 2016 року розпочато проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону, до працівників апарату суду.

Станом на 31 грудня 2016 року перевірку пройшли 26 працівників, про що складено довідки встановленого зразка. У січні 2017  року  перевірку пройшли ще 39 працівників.

Відповідно до п. 49² Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 (зі змінами), у зв’язку зі звільненням вищевказану перевірку було зупинено відносно 14 працівників.

 

Підвищення кваліфікації

 

З метою підвищення кваліфікації працівників апарату суду, щоквартально проводяться навчальні семінари з актуальних питань.

Працівники апарату підвищують кваліфікацію шляхом:

 

Так у 2016 році у Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів пройшли навчання 12 працівників апарату суду (6 помічників, 6 секретарів с/з).

У Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій пройшли навчання з питань у сфері публічних закупівель 3 працівників.

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності пройшли навчання 6 працівників, в тому числі керівник апарату та заступник керівника апарату.

Головний спеціаліст з РСО Курта О.В. пройшла навчання з підвищення кваліфікації, що проводили ДСА України разом з представниками СБУ, Державної служби спецв’язку та захисту інформації України.

Начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Потапчук Т.В. взяла участь у навчальному семінарі із застосування системи оцінювання роботи суду, організованому для суддів та працівників апаратів судів громадською організацією «Всеукраїнська коаліція надання правової допомоги».

Окрім того Львівським РВ НШС України та ТУ ДСА України в Волинській області на базі апеляційного суду Волинської області 15 березня 2016 року було проведено семінар на тему: «Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників суду із людьми з інвалідністю», в якому взяли участь керівник апарату, заступник керівника апарату, начальники відділів, головний спеціаліст відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія), секретарі судових засідань, служба судових розпорядників.

 

Аналіз роботи по забезпеченню діяльності судових палат.  Здійснення контролю

 

У  2016  році в режимі відеоконференцзв’язку проведено 92 судових засідань, з них: 37- з іншими судами, 55 засідань з установами Державної  пенітенціарної служби України. 

 

На виконання наказу ДСА України від 04.02.2014 року № 23 «Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 20.09.2013 року № 119 «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних судах» було надіслано 60 текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, а загалом надіслано  SMS-повідомлень.

 

З метою належного організаційного забезпечення  роботи суду систематично проводиться  аналіз ефективності діяльності  апарату суду. Так відповідно до планів роботи суду щоквартально проводиться вивчення діяльності апарату суду за окремими напрямками.  

            Зокрема, у 2016 році було проведено вивчення роботи за наступними напрямками:

 

  

Стан матеріально-технічного забезпечення суду та оплата праці працівників

 Відповідно до затвердженого кошторису на 2016 рік з врахуванням внесених змін для вирішення потреб Апеляційного суду було виділено з державного бюджету  25825,1тис.грн., в т.ч.:

 

 

  

№ з/п

Найменування обладнання та предметів довгострокового користування

Заплановано /од. або на суму/

Придбано у 2016 р.

к-сть

/од./

на суму

/тис.грн./

1

Персональні комп’ютери

11

13

158,7

2

Багатофункціональні пристрої

-

1

3,3

3

Копіювальні апарати

1

1

19,3

4

Системи фіксування судового процесу

4

4

144,0

5

Сканер

1

1

10,7

Всього засобів інформатизації

17

20

336,0

6

Кондиціонери

-

2

15,0

7

Циркуляційний насос

-

1

15,0

РАЗОМ

17

23

366,0

 

 

             З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства  по здійсненню закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, наказом від 24.09.2015 р. № 1.10/29 затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи в Апеляційному суді Волинської області.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу ДСА України від 29.02.2016 р. № 37 «Деякі питання впровадження  процедури електронних закупівель», наказу ДСА України від 24.07.2015 р. № 109 «Про  затвердження Порядку організації здійснення закупівель товарів, робіт і послуг» в апеляційному суді здійснення предметів закупівлі на суму від 20 тисяч грн. проводиться шляхом проведення електронних торгів /за виключенням комунальних послуг, послуг з аварійного ремонту, вивозу сміття, розрахунково-касове обслуговування банківських послуг, послуг зв’язку, послуг з централізованого обслуговування мереж./

 

Доступ громадськості до суду

            Працівники суду систематично працюють  над підвищенням якості надання адміністративний судових послуг та відкритістю суду для суспільства.

            З метою покращення доступу до правосуддя та інформування громадськості про діяльність судів рішенням Ради суддів загальних судів від 28 лютого 2013 року № 12 прийнято рішення щодо організації роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційних веб-сайтів загальних судів на офіційному веб-порталі судової влади України, додатком 1 до Рішення затверджено зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці суду.  Наказом ДСА України від 17 лютого 2014 р. № 30 затверджено структуру та  Регламент інформаційного наповнення веб-порталу «судова влада України». За супроводження веб-сторінки суду визначено відповідальними керівників апаратів судів. Наказом апеляційного суду  визначено відповідальних осіб суду за внесення інформації на веб-сайт.

Наказом від 23 вересня   2015 року  №  1.10 / 28 «Про організацію виконання вимог  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»  визначено відповідальних осіб за забезпечення своєчасного та повного оприлюднення на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про використання коштів державного бюджету, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, розпорядником / одержувачем яких є Апеляційний суд Волинської області.

 

            Наказом від 30 травня 2011 року № 30 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в апеляційному суді Волинської області» затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в апеляційного суду Волинської області та визначено  відповідальних осіб за надання та оприлюднення інформації, віднесеної до публічної.

            З метою покращення інформаційних судових послуг та на виконання вимог  частини п’ятої статті 5 Закону України "Про звернення громадян" наказом від 02  листопада  2016 року   № 1.12 / 20 створено "гарячу" телефонну лінію Апеляційного суду Волинської області  (тел. 72м 16 19, відділ прийому громадян та документального забезпечення).

 

Веб-сайт

 

У відповідності до Комунікаційної стратегії суду, затвердженої наказом від  24  лютого  2014  року №  1.10 / 7   в суді систематично проводяться дні «відкритих дверей».

            На виконання вимог п.п.1.4.9 п.1.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями) , на веб-сайті суду та в АСДС у встановлений строк розміщено Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Волинської області, затверджені рішенням зборів суду від 7 травня 2015 р. № 7, в редакції від 17 січня 2017 року №1.

 

            У зв’язку з введенням в дію з 1 травня 2016 року Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII  здійснено необхідні організаційні заходи, зокрема:

Висновки

Враховуючи результати діяльності у 2016 році, вважаю, що в цілому працівники апарату Апеляційного суду  Волинської області  здійснюють належне організаційне забезпечення роботи апеляційного суду, окремі помилки і недоліки своєчасно  усуваються  у  процесі  роботи. За сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, відповідальне ставлення до виконання завдань суду хочу подякувати усім працівникам апарату суду.

Також  хочу відмітити роботу наступних працівників та керівників структурних підрозділів, у яких розширена сфера відповідальності, значне навантаження та, одночасно, висока якість роботи і  відповідальне ставлення до роботи:

Дякую усім працівникам апарату суду за сумлінне виконання посадових обов’язків, лише завдяки спільній командній праці ми виконуємо покладене статтею 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завдання – належне організаційне забезпечення роботи суду та  судового процесу.

 

            Керівник апарату

Апеляційного суду Волинської області                                                   О.М.Підгайна

 

 

10.02. 2017 року