flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Діяльність апеляційного суду Волинської області

Діяльність апеляційного суду Волинської області

 

На виконання Указу Президента України від 20 серпня 2001 року «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів» та відповідно до      п. 23 ст. 104, ч. 4 ст. 125 Конституції України головою апеляційного суду 30 жовтня 2001 року було видано розпорядження про перейменування Волинського обласного суду у апеляційний суд Волинської області.

Із вступом в дію з 1 червня 2002 року Закону України  «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року головою апеляційного суду Кіпнем С.П. 3 червня 2002 року було видано розпорядження №9 про те, що апеляційний суд Волинської області і надалі діє як апеляційний суд загальної юрисдикції та здійснює судочинство у кримінальних, цивільних і адміністративних справах у складі двох палат: судова палата в цивільних справах – 21 суддя, судова палата в кримінальних справах – 15 суддів.

Відповідно до ст. 26 зазначеного закону судді апеляційного суду розглядали справи в апеляційному порядку та по першій інстанції справи, визначені законом, а саме кримінальні справи за особливо тяжкі і небезпечні злочини.

Для вирішення суто організаційних питань діяла президія Апеляційного суду.

З 31 жовтня 2004 року головою апеляційного суду Волинської області працює Філюк П.Т., повноваження якого були визначені ст. 27 Закону України  «Про судоустрій України».

В зв’язку з невідповідністю приміщення суду, розташованого на вулиці Словацького, 3 вимогам для здійснення правосуддя та збільшенням штатної чисельності працівників суду апеляційному суду було передано це приміщення, де колись знаходився банк «Україна».

Після реконструкції у вересні 2005 року апеляційний суд продовжив свою роботу по здійсненню правосуддя в цьому приміщенні.

З прийняттям 7 липня 2010 року нового Закону України  «про судоустрій і статус суддів» змінилась компетенція апеляційного суду. На сьогодні він діє як суд апеляційної інстанції і до його компетенції належить лише розгляд цивільних, кримінальних та справ про адміністративні правопорушення в апеляційному порядку.

Кримінальні і цивільні справи в апеляційному порядку розглядаються колегіально,  в складі трьох професійних суддів, а справи про адміністративні правопорушення  розглядаються одноособово суддею судової палати з розгляду кримінальних справ.

Судові палати з розгляду цивільних і кримінальних справ очолюються секретарями.

Питання внутрішньої діяльності суду обговорюються на зборах суддів, якими приймаються  колективні рішення з обговорюваних питань.

Голова апеляційного суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, визначає адміністративні повноваження заступників, контролює ефективність діяльності апарату суду та виконує інші повноваження, визначені ст. 29 Закону.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

У складі апарату суду утворено відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та канцелярія.

До штату апарату суду входять секретарі суду і судових засідань, консультанти, судові розпорядники, помічники суддів та інші працівники.      

В суді 3 січня 2011 року відповідно до Розділу ХІІ Прикінцевих положень Закону функціонує автоматизована система документообігу «Діловодство загальних судів». 

На даний час в штаті суду працює 33 судді і 72 працівники апарату суду.